Hội nghị thường niên Hội thiết bị y tế Việt Nam – Đà Nẵng 2017

Hội nghị thường niên Hội thiết bị y tế Việt Nam – Đà Nẵng 2017

Hadimed hân hạnh là nhà đồng tài trợ

30656850_1749707968382652_5024706196917977088_n 30657002_1749707941715988_736046438349275136_n