Dòng điện một chiều không đổi ( Điện Xung – Điện Phân ) – ứng dụng trong trị liệu

  1. Nguồn của dòng điện một chiều không đổi

Dòng điện một chiều không đổi  ( Còn gọi là dòng Galvanic ) là dòng điện có cường độ và chiều không đổi theo thời gian. Cần chú ý hai đặc trưng : Chiều và cường độ. Dòng điện của Pin, Ắc Quy dòng điện ra qua bộ chỉnh lưu là dòng điện một chiều không đổi. Phân biệt với dòng điện xung một chiều không đổi nhưng có thể thay đổi cường độ, dòng điện này được dùng trong các máy kích thích thần kinh cơ

2. Điện thế sinh vật của tổ chức sống

Sự hoạt động của tổ chưc sống ( Tế Bào, Cơ quan, toàn thân ) đều gắn liền với hiện tượng điện sinh vật. Giữa tế bào chất ( Nội tế bào ) và môi trường ngoài tế bào luôn có sự trao đổi chất dinh dưỡng và điện giải qua màng tế bào. Điện thế màng tạo nên một hiệu điện thế cỡ – 60mV ở trạng thái nghỉ nên còn gọi là điến thế nghỉ, mặt ngoài màng tích điện dương và mặt trong tích điện âm. Trong tế bào số Ion K+ cao hơn và Na+ thấp hơn ngoài tế bào, có khuynh hướng K+ đi ra ngoài và Na+ đi vào tế bào. Khi bị kích thích, tế bào chuyển sang trạng thái hoạt động do điện tích mặt ngoài và trong màng tế bào thay đổi, điện thế màng trở nên dương hơn so với hiện tượng khử cực và làm thay đổi rất nhanh đến trị số dương tối đa, xấp xỉ +25mV, gọi là điện thế động. Sau đó bắt đầu hiện tượng tái cực và trở lại trạng thái ban đầu. Hiện tượng sinh vật trên đây là cơ sở trong chẩn đoán điện não, điện tim, điện cơ….. và đặc biệt là trong trị liệu.

hwt1458546932

Máy điện xung điện phân

3. Một số quá trình lý học trong tổ chức sống dưới tác dụng của dòng điện một chiều không đổi

Sự truyền dẫn điện trong tổ chức là do chuyển dời ion, khả năng dẫn truyền phụ thuộc nhiều yếu tố như : lượng dịch thể, hằng số điện môi của tổ chức, sự có mặt của các màng ngăn cách ( Màng tế bào, màng cơ, vách ngăn các cơ quan…)

Điện trở của da cao cũng cản trở dòng điện vào tổ chức.

Phần tổ chức cơ thể giữa hai điện cực khi có dòng điện một chiều không đổi chạy qua xuất hiện sự chuyển dời ion : các ion dương ( Anion ) chạy về phía điện cực âm Catot và các ion âm ( Cathion ) chạy về phía điện cực dương Anot. Cấu trúc tổ chức cơ thể như đã nói trên là không đồng nhất lại có các màn ngăn cách có thể coi như các ô độc lập với nhau nên sự chuyển dời ion không được tự do dưới lực điện trường như trong dung dịch điện phân. Sự tích tụ các ion ở màng tạo nên hiện tượng cực hóa hay cực phân. Cực hóa làm tăng điện trở của tổ chức và giảm  cường độ dòng điện đi qua tổ chức. Một thí nghiệm ở da cho thấy, khi đã cắt nguồn điện một chiều không đổi còn tồn lưu một dòng điện ngược chiều với dòng điện nguồn khoảng 10 – 20 uA trong vòng 1 – 2 phút. Hiện tượng cực hóa là hiện tượng  cơ bản của dòng điện một chiều không đổi trong tổ chức cơ thể có ý nghĩa đặc biệt về tác dụng sinh lý. xxx

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm về : máy siêu âm điều trị

Quá trình khuếch tán và thẩm thấu : Do cực hóa  các ion tích tụ ử mặt màng ngăn và khuếch tán qua màng gọi là hiện tượng khuếch tán, nhờ khuếch tán nên cân bằng ion được lập lại và hiện tượng cực hóa mất đi. Dòng điện một chiều không đổi đã làm tăng hiện tượng cực hóa, Quá trình thẩm thấu sảy ra liên tục trong tổ chức sống, là hiện tượng các phân tử nước hoặc các dung môi khác khác đi chuyển qua màng tế bào. Dòng điện trong một chiều không đổi làm thay đổi mật độ ion của tổ chức nên ảnh hưởng đến độ thẩm thấu của màng.

Bằng thực nghiệm đơn giản theo nguyên lý bình thông nhau màng xốp đã chứng minh được : khi có dòng điện một chiều không đổi qua dung dịch thì các phân tử nước có khuynh hướng chuyển về cực âm – gọi là hiện thượng Catophoresis. Sự chuyển dời ion có thể chứng mình bằng thí nghiệm với màng bám thấm :

mang-bam-tham-may-dien-xung