Công dụng sóng siêu âm trong Y học ( Phần 1 )

 

 Tìm hiểu về Sóng âm trong môi trường tự nhiên

Sóng âm bản chất của nó chúng ta có thể coi là sóng cơ học, sóng âm tuân theo mọi quy luật của sóng cơ , có thể tạo ra sóng âm bằng cách tác động một lực cơ học vào môi trường ( Môi trường truyền âm ).

Hình bên dưới là hình biểu diễn của sóng, nó là một tập hợp của các lần nén và dãn thay đổi tuần tự theo dạng hình sin, trong đó các đỉnh sóng thể hiện áp lực cao nhất còn các đáy sóng thể hiện áp lực thấp nhất.

bieu-do-song-am

H1 : Biểu Đồ  Sóng âm

Sóng âm được phân loại theo 2 cách là phân loại sóng âm theo phương dao động phân loại sóng âm theo tần số.

Phân loại sóng âm theo phương dao động

Phân loại theo phương dao động được phân loại sóng âm thành 2 dạng chính : Sóng dọc và sóng ngang

Sóng dọc : Phương dao động của tia sóng trùng với phương dao động của các phần tử môi trường ,  Sóng dọc xuất hiện trong các môi trường chịu biến dạng về thể tích, do đó nó truyền được trong các vật rắn cũng như trong môi trường lỏng và khí

Sóng ngang :  là sóng mà phương dao động của các phần tử của môi trường vuông góc với tia sóng. Chúng ta có thể thấy sóng ngang trong các môi trường có tính đàn hồi cao như các vật thể rắn, kim loại

Phân loại sóng âm theo tần số

Sóng âm được phân loại theo tần số, các sóng âm có các dải tần số khác nhau, theo tần số sóng âm được chia làm 3 phần :

song-sieu-am

  • Sóng Siêu Âm : Sóng âm có dải tần số từ f  >20 kHz

Sóng âm có ứng dụng rất lớn đặc biệt là trong y học, sóng siêu âm áp dụng trong y học thông thường  có tần số từ 700 KHz đến 50 MHz trong đó siêu âm chẩn đoán sử dụng các tần số từ 2 MHz đến 50 MHz, được áp dụng trong Máy siêu âm điều trị .

Máy siêu âm điều trị 2 đầu phát – HADIMED

  • Sóng âm tần số thấp : có dải tần số từ f < 16Hz

Các sóng ở dải tần này ít có ứng dụng trong dân dụng mà chủ yếu sử dụng  trong một số trường hợp  chúng được dùng cho liên lạc quân sự với tàu ngầm.

  • Sóng âm thông thường ( Sóng âm tần số nghe thấy được ) : Sóng âm có dải tần số từ f = 16Hz – 20 kHz.